9 dingen over bestanden die iedere computergebruiker moet weten

Wie met de computer werkt, werkt met bestanden. Van programmabestanden die nodig zijn om de pc en apps te laten werken, tot en met de bestanden die we zelf op de computer maken. Maar weet u van bestanden alles wat u ervan zou moeten weten?

Van programmabestanden hoeft u overigens maar één ding echt te weten. En dat is dat u ze het best zoveel mogelijk met rust laat.

Anders is dat met persoonlijke bestanden. Want hoe meer u hiervan weet, hoe kleiner de kans dat u ze onverhoopt onbruikbaar maakt, kwijtraakt of er andere onbedoelde dingen mee doet.

In dit artikel bekijken we dan ook 19 dingen die u absoluut over persoonlijke bestanden zou moeten weten.

1 Wat is een bestand precies?

Bestanden die u zelf maakt, worden gegevensbestanden genoemd. Een brief die u gemaakt hebt in een tekstverwerkingsprogramma is bijvoorbeeld zo’n gegevensbestand.

We zouden kunnen zeggen dat een dergelijk bestand bestaat uit een aantal tekens die samen woorden vormen en daarmee de brief. Een bestand dat u een naam geeft en opslaat op de harde schijf van uw pc als u het wilt bewaren.

Maar ook een digitale foto is een gegevensbestand. En wel een gegevensbestand waarin digitale beeldgegevens zijn opgeslagen die samen de foto vormen. Hetzelfde geldt voor digitale video. In muziekbestanden zijn het de geluidsgegevens die samen het muziekstuk of het liedje vormen.

2 Welke type bestanden zijn er en hoe herken ik ze?

Elk bestand bestaat uit twee delen, namelijk: de bestandsnaam en de extensie. De twee delen waaruit een bestand bestaat worden gescheiden door een punt.

In Windows 10 zijn de extensies van bekende bestandstypen, zoals Word-bestanden, Excel-bestanden en mp3-bestanden standaard onzichtbaar.

Maar als u wilt dan kunt u bestandsextensies in Verkenner als volgt zichtbaar maken:

 1. Open Verkenner
 2. Klik in het menu Beeld op Opties
 3. Dit opent het venster Mapopties. Klik in dit venster op het tabblad Weergave.
 4. Verwijder in het vak Geavanceerde instellingen het vinkje door te klikken op het selectievakje dat weergegeven staat voor de vermelding Extensies voor bekende bestandstypen verbergen.
 5. Klik vervolgens eerst op de knop Toepassen en dan op OK.

De extensies zullen nu direct zichtbaar zijn achter alle bestandsnamen in Verkenner.

Zo zult u wellicht bestanden zien met de extensie .exe, .mp3, .pdf, .avi, .doc, .docx, xls, enzovoort

Elk soort bestand krijgt zijn eigen pictogram toegewezen door Windows. Hierdoor kunt u een type bestand snel herkennen en tevens vaak herleiden met welke toepassing het bestand gemaakt is.

Zo is een bestand met de extensie .mp3 een muziekbestand. Een muziekbestand zal bijvoorbeeld automatisch worden afgespeeld met de standaard muziekspeler zodra u erop dubbelklikt.

Op deze pagina in Wikipedia vindt u een lijst van alle bestaande extensies, bij welk bestandtype ze horen en met welke toepassingen ze gemaakt zijn en gebruikt kunnen worden.

3 Wat u moet weten over de naamgeving van bestanden

Om opgeslagen bestanden makkelijker te herkennen en terug te kunnen vinden is het belangrijk een bestand een passende naam te geven, voordat u het bestand opslaat op de computer.

In Windows kan veel wat naamgeving van bestanden betreft. Toch moet u zich aan enkele regels houden bij het geven van een naam aan een bestand. Deze regels zijn:

 1. Een bestandsnaam mag niet langer zijn dan 215 tekens.
 2. In een bestandsnaam mogen de tekens / \ : * ? ` < > | niet voorkomen.
 3. Een bestandsnaam mag per map maar één keer voorkomen.

Dezelfde regels gelden overigens ook voor de naamgeving van mappen.

4 Meer over bestanden beheren

Alle bestanden die op de harde schijf van de pc staan opgeslagen hebben één ding met elkaar gemeen. En dat is dat ze daar staan met de bedoeling om vaker gebruikt te worden. Dat geldt voor programmabestanden, maar ook voor persoonlijke bestanden.

Bij persoonlijke bestanden is het met name belangrijk dat we ze snel terug kunnen vinden. Een bestand een duidelijke en beschrijvende naam geven helpt daarbij.

Tevens zijn bestanden makkelijker terug te vinden als we bestanden die bij elkaar horen bij elkaar bewaren in één map.

Tijdens het installeren van Windows worden voor iedere gebruiker van de pc al een aantal mappen aangemaakt. Deze mappen worden onder andere gelinkt aan de apps die we op de pc gebruiken.

Zo zien we in Verkenner onder andere standaard de mappen:

 • Documenten
 • Afbeeldingen
 • Downloads
 • Muziek
 • Video’s

Als we dan vervolgens kijken wat voor een type bestanden we in elke map tegenkomen, dan zullen we bijvoorbeeld al snel ontdekken dat bestanden die opgeslagen zijn in Word en Excel en ook in PowerPoint ondergebracht worden in de map Documenten.

In de map Afbeeldingen zullen we onder meer de foto’s terugvinden die we vanaf digitale camera op de pc hebben gezet. Wat zich in de mappen MuziekVideo’s en Downloads bevindt laat zich ongetwijfeld raden.

Dat Windows bestanden die min of meer bij elkaar horen automatisch voor ons bij elkaar plaatst is uiteraard fijn. Maar als we veel persoonlijke bestanden op onze pc opslaan en anderszins onderbrengen, dan zullen we ondanks dat helaas toch al snel door de bomen het bos niet meer zien.

Meer structuur aanbrengen op de harde schijf is gelukkig niet heel moeilijk. Want dat kan namelijk heel eenvoudig door via Verkenner in reeds bestaande mappen nieuwe mappen aan te maken en deze een duidelijke naam te geven die de inhoud van de map beschrijft.

Zo zou u in de map Afbeeldingen bijvoorbeeld voor iedere vakantie een aparte map kunnen maken, en alle foto’s van die vakantie in deze map kunnen plaatsen. Wanneer u een dergelijke map voorziet van een naam zoals Vakantie + plaats + jaartal, dan zal dat het terugvinden van foto’s van een bepaalde vakantie zonder meer vergemakkelijken.

5 Hoe sla ik bestanden op

Bestanden opslaan op de harde schijf van de pc kunnen we ten eerste doen via de programma’s die we gebruiken op onze pc’s.

In de tekstverwerker Word bijvoorbeeld kunnen we een tekst typen en deze vervolgens opslaan op de harde schijf via de optie Opslaan.

Met het klikken op de optie Opslaan wordt een Verkennervenster geopend. Dit venster toont in welke map het bestand zal worden opgeslagen. Zodra u in het invoervak Bestandsnaam de gewenste bestandsnaam hebt ingevoerd en op de knop Opslaan klikt, dan zal het bestand op die locatie worden opgeslagen.

We hebben de tekstverwerker Word slechts als voorbeeld gebruikt. En vergelijkbare procedure voor het opslaan van bestanden geldt namelijk voor iedere app, toepassing ofwel programma dat voor Windows gemaakt is.

6 Waar komen de verschillende bestanden precies terecht

Voordat u een bestand een naam geeft en op de knop Opslaanklikt is het altijd raadzaam om even goed te kijken op welke locatie en in welke map het bestand precies opgeslagen gaat worden.

Standaard wordt door programma’s die gemaakt zijn voor Windows gekozen voor de standaardlocatie voor het type bestanden die met dit type programma gemaakt worden. Maar soms ook voor de locatie waar u voor het laatst een bestand hebt opgeslagen dat u met dit programma gemaakt hebt.

En dat zou wel eens niet helemaal de bedoeling kunnen zijn.

Wilt u dat een bestand op een andere locatie wordt opgeslagen, dan kunt u via het Verkennervenster Opslaan naar een andere locatie op de harde schijf navigeren, op precies dezelfde wijze als dat u dat in Verkenner zelf doet. Namelijk via de linkerkolom in het venster, ofwel het navigatiepaneel.

7 Bestanden opslaan op een andere schijf

Zoals gezegd kunt u bestanden opslaan op elke opslaglocatie die u maar wilt. Dat betekent dat u bestanden ook gerust kunt opslaan op een ander schijfstation. Op deze manier kunt u heel eenvoudig, via het navigatiepaneel van het Verkennervenster Opslaan, ervoor kunt kiezen om een bestand bijvoorbeeld op te slaan op:

 • Een andere harde schijf in de pc.
 • OneDrive of andere opslaglocatie in de cloud.
 • Externe harde schijf.
 • USB-stick.
 • Opslaglocatie in het netwerk.

8 Hoe selecteer ik bestanden

Via Verkenner in Windows kunt u bestanden beheren en bewerkingen uitvoeren op bestanden, zoals bijvoorbeeld kopiëren, verplaatsen of verwijderen. Een bewerking uitvoeren op een bestand kan echter pas nadat u het bestand eerst hebt geselecteerd. Een bestand selecteren in Verkenner doet u door op het te selecteren bestand te klikken.

Daarmee selecteert u één bestand en op dat ene geselecteerde bestand kunt u vervolgens elke bewerking uitvoeren die Windows u ter beschikking stelt.

Maar wat nu als u een bepaalde bewerking, bijvoorbeeld kopiëren, op meerdere bestanden tegelijk wilt uitvoeren?

Dan zult u alle bestanden waarop u deze bewerking wilt uitvoeren eerst moeten selecteren.

Meerdere bestanden selecteren kan in Verkenner op de volgende manieren:

Manier 1

Klik op het eerste bestand dat u wilt selecteren, houd vervolgens de Ctrl-toets ingedrukt en selecteer één voor één de andere bestanden die u wilt selecteren. Laat de Ctrl-toets pas los zodra u het laatste bestand dat u wilde selecteren geselecteerd hebt.

Manier 2

Klik op het eerste bestand dat u wilt selecteren, houd vervolgens de Shift-toets ingedrukt en selecteer het laatste bestand dat u wilt selecteren. Alle bestanden tussen het eerste en het laatste bestand dat u geselecteerd hebt, zullen tevens als geselecteerd worden gemarkeerd.

Als u tevreden bent over de selectie dan kunt doorgaan met het uitvoeren van de bewerking op de bestanden.

Echter, wanneer u niet tevreden bent over de gemaakte selectie, dan kunt u de selectie altijd weer ongedaan maken door te klikken op een leeg wit gedeelte naast de geselecteerde bestanden, of door te klikken op één van de reeds geselecteerde bestanden. Hiermee wordt de hele selectie ongedaan gemaakt.

Bent u nog bezig met selecteren, dan kunt u de selectie van een bestand ongedaan maken door er nogmaals op te klikken. U kunt de selectie van meerdere bestanden tegelijk ongedaan maken door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en vervolgens op de bestanden te klikken waarvan u de selectie ongedaan wilt maken.

9 Hoe kopieer ik bestanden

Bestanden die we hebben opgeslagen op de pc kunnen we kopiëren. Bestanden kunnen we kopiëren naar iedere opslaglocatie op ieder schijfstation. Bestanden kopiëren kunnen we in Windows op verschillende manieren doen.

De eerste manier is via het lint in Verkenner. Dit lint wordt getoond als u op de menuoptie Start in de menubalk van Verkenner klikt. In dit lint vindt u vervolgens onder meer de knop Kopiëren. Knoppen die actief worden zodra u één of meerdere bestanden hebt geselecteerd.

Een bestand of meerdere bestanden kopiëren via het lint in Verkenner gaat als volgt:

 1. Start Verkenner
 2. Navigeer via het navigatiepaneel, de linkerkolom, in Verkenner naar de locatie waar de bestanden staan die u wilt kopiëren.
 3. Klik op de menuoptie Start om het lint Start weer te geven
 4. Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren.
 5. Klik op de knop Kopiëren in het lint.
 6. Navigeer via het navigatiepaneel in Verkenner naar de locatie waar u de geselecteerde bestanden naartoe wilt kopiëren.
 7. Klik op de knop Plakken in het lint van Verkenner.

Daarmee is het kopiëren van de geselecteerde bestanden voltooid. De originele bestanden staan nu nog steeds op de oude opslaglocatie en een kopie van diezelfde bestanden op de nieuwe opslaglocatie.

Het kopiëren van bestanden kan ook met behulp van de toetscombinaties Ctrl+C en Ctrl+V en gaat als volgt:

 1. Start Verkenner
 2. Navigeer naar de locatie waar de te kopiëren bestanden staan.
 3. Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren.
 4. Druk de toetscombinatie Ctrl+C.
 5. Navigeer naar de locatie waar u de bestanden naartoe wilt kopiëren.
 6. Druk op de toetscombinatie Ctrl+V

Vervolgens zullen de geselecteerde bestanden gekopieerd worden naar de door u aangegeven locatie.

Lenovo L13M4P21 L13L4P21 Batterij 4600MAH 7.4V

Acer PA-1450-26 Laptop-oplader

Bose 063404 Batterij 2230mAH/17Wh 7.4V

Samsung A3514_ESM Laptop-oplader

Samsung BN44-00865A Laptop-oplader

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *